top of page
Wild Path

החיים שלנו הם מסע והמפה שאנחנו משתמשים בה במהלך המסע, מובילה אותנו לשבילים שונים ולנופים מגוונים מבחינה רגשית, חברתית ומקצועית. אבל מה קורה כשאנחנו מרגישים שהמפה שמדריכה אותנו, כבר לא מובילה אותנו לחיבור לאחרים? מה קורה כשהמפה הזאת מובילה אותנו להתנתק מהקשר הבריא שלנו לעולם, לקהילה, לבני ובנות זוג, לילדים שלנו, למשפחה שלנו? האם נמשיך להשתמש בה שוב ושוב, אם כל פעם אנחנו נתקלים בקיר? או שאולי ננסה ללמוד דרכים חדשות, כדי לפגוש את החיים באופן יותר עמוק ומשמעותי עבורנו? 
כדי לעזור לכם לחקור את המפה שדרכה אתם בונים את הקשר שלכם לעולם, יצרתי את המרחב של הקליניקה לטיפול פרטני. 
ניתן לקרוא עוד על הקליניקה כאן. 

תסכול, תשוקה ובריחה להתמכרויות
apple-podcasts.png
Spotify_Logo_CMYK_Black.png
Google_Podcasts_icon.svg.png
bottom of page