top of page
pexels-tomáš-malík-1703314.jpg
 just sky full of stars realistic.jpg

קורס שבועי- "קריאה בנפש"

קוראים בנפש- מפגש שבועי ללימוד, וכתיבה יצירתית בנושאי נפש וצמיחה רוחנית.

משתתפים מקורסים קודמים:

woman face drawing content.jpg

הקורס פתח לי את הראש והמחשבה לגבי החיבור להווה, למודעות למבקר הפנימי, לשים לב אליו ואף לאהוב אותו ובכך לשחרר אותו קצת. יצאתי מכל השיעורים מלאה באנרגיה וקלילה. 

face man from profile satisfied.jpg

העברת לנו את זה בצורה סופר מדויקת , הגיונית ונעימה. הכל היה ברור ומובן. ממש חשוב בעיניי להמשיך ולהפיץ את  החוכמה הזאת עוד ועוד... 

real person .jpg

 קיבלתי דרך להתחבר לרגע בצורה כל כך פשוטה. קיבלתי הרבה תובנות ואת היכולת להרגיש יותר טוב בני אדם. תודה רבה❤️

bottom of page